Me Myself & I

Cieľ projektu

Našim hlavným zámerom je podporiť sebauvedomenie a aktivizmus slovenskej mládeže.

O projekte

Projekt „Me, Myself and I“ sa zameriava na to, aby mladým ľuďom ponúkol novú perspektívu na budúcu kariéru a aktivity prostredníctvom neformálneho vzdelávacieho programu. Zahraniční lektori budú pomáhať študentom zlepšovať uvedomenie si seba samého a zlepšovať mäkké a tvrdé zručnosti potrebné pre ich osobný profesionálny rozvoj. Projekt trvá 1 mesiac a zahŕňa dve kolá vzdelávacieho programu, tým pádom bude rovnaký obsah ponúkaný dvom skupinám účastníkov. Jedno kolo trvá dva týždne a je vedené zahraničnými lektormi a lokálnymi AIESEC pobočkami. Náš cieľ je osloviť 5% slovenských študentov na stredných školách vo všetkých mestách, kde sú prítomné lokálne pobočky AIESEC. Chceme pomôcť študentom pochopiť situáciu na trhu práce, aby prostredníctvom boli schopní zistiť, aké sú najlepšie podmienky pre ich kariéru, a to už od skorého veku. Prostredníctvom informovanosti mladých ľudí v tejto oblasti by postupne klesol pomer nezamestnanosti mladých ľudí na Slovensku, ako aj v EÚ.

Benefity projektu

Neformálne vzdelávanie (mäkké zručnosti, tvrdé zručnosti a líderské zručnosti)

Zvyšovanie sebadôvery

Objavenie možnosti pre osobný a profesionálny rast

Obsah projektu tvoria študenti študentom

Skúsenosť z pôsobenia v medzinárodnom tíme

Spoznávanie a zažitie zahraničnej kultúry

Možnosť učiť sa cudzie jazyky

Budovanie multikultúrneho porozumenia a tolerancie

Pozitívny dopad na spoločnosť po projekte

Certifikát za účasť na projekte.

Organizačné informácie

  • Projekt je určený pre žiakov stredných škôl – všetkých ročníkov
  • Pripravený je desaťdňový program, pozostávajúci z šesťhodinového rozvrhu na každý deň

Termín a miesto

Prvé kolo projektu: 18. júl – 29. júl
Druhé kolo projektu: 1. august – 12. august

Projekt bude organizovaný v týchto mestách: Bratislava, Košice

Jazyk

Konverzačným jazykom bude angličtina. Pridať sa môžu začiatočníci, aj pokročilí. Snažíme sa záujemcov rozdeliť do skupín tak, aby boli v jednej skupine ľudia s podobnou úrovňou jazyka.

Cena

Cena za účasť na jednom kole projektu je 30€ (4 a viac hodín denne) a pokrýva náklady na samotný projekt. Ubytovanie, stravovanie a cestovanie účastníkov projektu je na vlastné náklady.

Prihláška

Po registrácii obdržíte email s ďalšími informáciami (miesto konania a čas, program)

Prihláška na projekt Me, Myself & I
Prosím, nezabudnite v prihláške uviesť aj emailovú adresu. Po zaslaní prihlášky budete kontaktovaný prostredníctvom emailu.
* Povinné
Meno a priezvisko *
Vaša odpoveď
Adresa *
Vaša odpoveď
Kontakt *
Vaša odpoveď
Email *
Vaša odpoveď
Názov školy *
Vaša odpoveď
Ročník *
Vaša odpoveď
Už si sa niekedy zúčastnil tohto projektu? *
Vaša odpoveď
Mesto, v ktorom by si sa chcel/a zúčastniť tohto projektu *
AIESEC sa nenachádza v každom meste. Pre viac informácii navštív našu webstránku: http://aiesec.sk/lokalne-pobocky/
Vybrať
Bratislava
Kosice
Úroveň angličtiny *
Vybrať
Základy (A1,A2)
Mierne pokročilý (B1,B2)
Pokročilý (C1,C2)
Termíny, v ktorých by si sa mohla zúčastniť projektu Me,Myself and I. *
Vybrať
18.júl - 29.júl
1.august- 12.august
Prečo sa chceš zúčastniť projektu Me, Myself and I?
Vaša odpoveď
Aké sú tvoje očakávania od tejto skúsenosti?
Vaša odpoveď
Kde si sa dozvedel/a o projekte? *
Povinné
Vlastníte voucher na zľavu? *
Odoslať
Prostredníctvom Formulárov Google nikdy neodosielajte heslá.
Tento formulár bol vytvorený v doméne AIESEC. Ohlásiť zneužitie
 
 

Referencie

Me Myself & I referencia Viki

“Vždy, keď sa ma kamaráti pýtajú, ako bolo na MMI, pousmejem sa a tlačia sa mi slzy šťastia do očí. Zo začiatku som sa bála, že ma to bude nudiť alebo si tam nenájdem kamarátov. Lenže každý deň bol lepší a lepší. Zažili sme spolu veľa srandy a na konci dňa sme sa vždy spolu vybrali do mesta na drink, pizzu alebo do parku posedieť si. Z toľkých zážitkov sa nedá vybrať ten NAJ, pre-tože všetko, čo sa stalo bolo super. Určite sa prihlásim aj na budúci rok.”

 

Viki
Účastníčka v Košiciach

Me Myself & I referencia Maxo

“Na projekt My Myself & I, musím sa priznať, som nešiel s veľkými očakávaniami. Avšak opak sa stal pravdou, a účasť na tomto projekte mi dopomohla k spoznaniu neuveriteľných ľudí z domova aj zo zahraničia, s ktorými som ešte stále v kontakte, k rozšíreniu mojej perspektívy, a k neuveriteľ-nému letu plných zážitkov, na ktoré nikdy nezabudnem.“

 

Maxo
Účastník v Bratislave

Me Myself & I referencia Danka

“Pred letom som s kamarátkou rozmýšľala, ako ho strávime. Na Facebooku sme našli projekt MMI a prihlásili sme sa. Keď sme prvýkrát vstúpili do miestnosti plnej zaujímavých ľudí, pochopili sme, že sme naozaj na správnom mieste. Každý deň bol skvelý, plný zábavy, zážitkov a hier. Tento pro-jekt ma naučil veriť si a užívať si veci, ktoré mi veľmi nejdú, ako tanec a spev. Aj keď sa projekt skončil, úžasné spomienky a kamarátstva zostanú a budú mi pripomínať to nezabudnuteľné leto.“

 

Danka
Účastníčka v Košiciach

Galéria

Témy

Téma 1 – Budovanie sebauvedomenia

Prostredníctvom tém zameraných na sebauvedomenie študenti spoznajú lepšie seba samých a budú schopní lepšie si určovať vlastné ciele a definovať priority, na ktoré sa chcú zamerať.

Téma 2 – Rozvoj osobnostného rastu

Priestor, v rámci ktorého študenti budú mať možnosť zlepšovať svoje mäkké a tvrdé zručnosti. Takisto tu budú mať možnosť aplikovať nové vedomosti.

Téma 3 – Hľadanie budúcej kariérnej dráhy

Študenti budú mať možnosť porozumieť dôležitosti proaktivity pri budovaní kariéry, stanú sa dostatočne otvorenými novým príležitostiam pre rozvoj a budú si vedieť vybrať, ktorá cesta v ďalšej kariére bude pre nich najvhodnejšou.

Ty sa pýtaš, my odpovedáme

Klikni na tému a rozklikne sa Ti odpoveď.

Neformálne vzdelávanie

Prebieha popri hlavných prúdoch vzdelávania (napr. popri štúdiu na škole). Vzdelávanie týmto spôsobom je obohatené o mnohé zážitkové hry, aktivity, simulácie a iné činnosti. Počas školení, stretnutí, či iných akciách účastník nadobudne určité zručnosti, ktoré bude môcť využiť v ďalšom štúdiu alebo v práci.

Poskytnutie neformálneho vzdelávania študentom je jednou z aktivít organizácie AIESEC.

Zahraničný stážista

Je to zahraničný študent alebo čerstvý absolvent, ktorý sa rozhodne ísť na určené obdobie na dobrovoľnícky alebo pracovný pobyt.

Prečo prídu zo zahraničia

Keďže vieme, že rovnako ako sú potrebné soft skilly, tak je potrebná aj angličtina, pozvali sme zahraničie k nám na Slovensko.

Koľko mi projekt denne zaberie

Program bude trvať asi 4 hodiny, ale ako je spomenuté vyššie, tak je len na Tebe koľko celkovo času tomu venuješ.

Budovanie medzikultúrnych priateľstiev

Nie je to super keď si môžeš zavolať s kamarátom/kou napr. zo Španielska alebo Taiwanu? Taktiež ťa nie len jeden z nich rád uvidí v ich krajine.

Zábava nielen počas oficiálneho programu

Stážisti budú veľmi radi keď ich po oficiálnom programe budete ďalej sprevádzať napríklad do prírody, opekať slaninku, či na rôzne športové aktivity. Taktiež z tohto benefitu budete čerpať aj vy. Ako? Veď predsa budete mať možnosť hovoriť po anglický, bližšie sa spoznať a zabaviť.

Prečo je cena projektu tak nízka

Pretože chceme aby vzdelávanie bolo umožnené každému študentovi na Slovensku.

Prečo rozvíjať svoje soft skills

Rozvinuté soft skills pomáhajú nie len v pracovnom, ale aj v osobnom živote. Soft skills sa totíž dajú využiť v úplne bežných životných situáciách – riešenie konfliktov, úroveň komunikácie, zvládanie stresu, s tým všetkým sa človek stretne pri riešení rôznych životných situácii.

Interkultúrne vedomosti

Keďže vaši tréneri budú ľudia z odlišných krajín sveta (odlišné kultúry) ide tu proces získavania vedomosti, postojov alebo správania, ktoré sú spojené s interakciou s odlišnými kultúrami.

Prezentačné a komunikačné zručnosti

V dnešnom svete sú tieto zručnosti veľmi žiadané. Pretože mať informácie a super myšlienku je fajn, ale bez správnej voľby komunikácie ostanú tieto myšlienky len vo vás! Preto na projekte MMI bude kladený dôraz nie len na teoretické znalosti týchto zručnosti, ale hlavne na praktické. Keďže ráz vyskúšať je viac ako sto krát počuť. Môžete sa tešiť na mnoho simulácii.

Tímová práca

Na tomto projekte budete pracovať v menších skupinkách (okolo 8-10 ľudí), kde bude možnosť sanaučiť ako pracovať v tíme a dozviete sa vôbec prečo je niekedy lepšie spojiť viac hláv dokopy.

Časový manažment

Ak aj ty stále bojuješ s nedostatkom času MMI ti pomôže a dá ti tipy ako ho správne manažovať.

Soft skills

Pojem soft skills označuje súbor zručnosti (skills), ktoré sa spájajú s našimi osobnostnými vlastnosťami a schopnosťami. Soft skills sú najčastejšie spomínané práve v spojitosti s prácoua osobným rastom.